Vážení rodiče, 3.1.2018 otvíráme mateřskou školu Schulhoffova a proto, prosím čtěte následující informace.

Těší se na Vás kolektiv mateřské školy

Platby v MŠ Schulhoffova  od 1.1.2018 

STRAVNÉ: děti do 6 ti let   - 32,- Kč denně / průměr 22 dnů měs./, celkem 704,- Kč měsíčně

                      děti od 7 mi let - 36,- Kč denně / průměr 22 dnů měs./, celkem 792,- Kč měsíčně

                      č.ú. školní jídelny Shulhoffova: /Květ. vítězství 1554/ 7034 – 72582329/0800                   

 

Platba:  převodním příkazem z Vašeho účtu na číslo účtu školní jídelny Schulhoffova.

              Variabilní symbol: sdělí hospodáčka školy – paní Veronika Nagrantová + jméno dítěte

              V lednu 2018 zadáte trvalý příkaz na měsíce únor -  květen 2018  

              Platba do 25.dne předchozího měsíce na měsíc příští ( do 25.ledna na únor atd.)  

              Kontakt: paní Veronika Nagrantová – tel.220 303 843

                    

 

ŠKOLNÉ:      1.170,- Kč  - měsíčně

                        č.ú. MŠ Stachova -   2000822329 / 0800

                        variabilní symbol: sdělí hospodářka školy – paní Bc.Jana Balounová + jméno dítěte

                        Platba do 10.dne každého měsíce, platí se na daný měsíc.

                        V lednu 2018 je třeba si zařídit trvalý příkaz  na leden – červen 2018

                        Kontakt: paní Bc.Jana Balounová - tel. 272 916 816.

Nové variabilní symboly pro školné platí jen pro nově přijaté děti od 1.1.2018.

Ostatním zůstávají staré.

 

SDRUŽENÍ  RODIČU: / Spolek přátel /

                                         Minimálně  700,- Kč -  č.ú.: 261414295 / 0300

                                         Variabilní symbol: rodné číslo dítěte + jméno dítěte

                                         Platba do 15.2.2018

                                         Kontakt: paní Kateřina Pokorná – tel. 606 217 290                                                                           

V Praze dne: 1.1.2018              

Ředitelka školy: Bc.Božena Havlíková

 

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete je nám napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
e-mail: info@msstachova.cz

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu