Důležité informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do základní školy

Novelou školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) byl změněn termín zápisů do ZŠ:
odst. 4 § 36: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 se uskuteční zápis do ZŠ ve dnech 4. a 5. 4. 2017.

Informace k odkladům školní docházky:

odst. 1 § 37: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

O doklad povinné školní docházky by měl rodič dle novely školské zákona tedy požádat do 30. dubna 2017.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je vhodné již v době zápisu dítěte do ZŠ písemně požádat a doložit žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad si vyžádejte na příslušné spádové základní škole.

 


Organizace školního roku 2016/2017

Informace k organizaci školního roku 2016 - 2017- týká se obou pracovišť, Stachova i Janouchova

Začátek školního roku čtvrtek 1. září 2016
Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016 (prázdninový provoz)
Vánoční prázdniny 23.12.2016 - 2.1.2017. V těchto dnech škola uzavřena. Poslední den provozu ve čtvrtek 22.12.2016, zahájení provozu ve středu 3.1.2017.
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2017 ( prázdninový provoz)
Jarní prázdniny pro Prahu 11 pondělí 13. března do neděle 19. března 2017 (prázdninový provoz)
Velikonoční prázdniny čtvrtek 13.dubna 2017 (prázdninový provoz)
Hlavní prázdniny sobota 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
Začátek školního roku pondělí 4. září 2017

V době prázdninového provozu děti budou sloučeny do budovy Stachova

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková

 

Upozornění pro rodiče: Hygienická stanice - Upozornění pro rodiče.pdf

 

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete je nám napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

MŠ Janouchova

Adresa:
Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
e-mail: info@msstachova.cz

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu