ZÁPIS DO MŠ SCHULHOFFOVA 844

Ředitelka Internátní mateřské školy, Praha 4, Stachova 518, vyhlašuje ZÁPIS do detašovaného pracoviště v objektu Schulhoffova 844.

Nově zrekonstruované pracoviště mateřské školy bude v provozu  od 1. 1. 2018 a bude mít běžný celodenní provoz.  


Termín zápisu:
9. – 10. října od 13 – 17 hod. v IMŠ  Stachova 518 – výdej přihlášek
12. – 13. října od 13 – 17 hod. v IMŠ  Stachova 518 – příjem přihlášek

 

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková

 

Vážení rodiče,

V úterý  3.10.2017  od 17,00 hod. se v budově MŠ Stachova bude konat
členská schůze„Spolku přátel MŠ Stachova“.

Ve středu 4.10. 2017 od 17,00 v MŠ Janouchova -pro rodiče dětí z MŠ Janouchova
důležitá účast – informace o MŠ Schulhoffova

Program:
1.   Zahájení, přivítání, prezence
2.   Návrh na složení nového výboru Spolku, schválení členů
3.   Návrh a schválení členů stravovací komise
4.   Schválení příspěvků
5.   Představení zaměstnanců školy
6.   Provoz školy, režim dne
7.   Školní řád /podpisy rodičů/, Školní vzdělávací program, Vnitřní řád školy
8.   Povinné předškolní vzdělávání
9.   Platby v MŠ – úplata za vzdělávání, stravné, Spolek přátel
10. Hospodářka školy, provoz školní jídelny, platby     
11. Logopedie
12. Kroužky, akce školy – keramika, angličtina, plavání, předškoláci
13. Různé, dotazy

Všechny Vás zve výbor Spolku přátel MŠ Stachova a ředitelka školy Bc.Božena Havlíková.
Těšíme se na Vaši účast!
Přijďte, prosím, všichni.

V Praze dne: 29.8.2017

 

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí od 1.9.2017

Zveme Vás na schůzku dne 26.6.2017 od 16,00 hod. do MŠ Janouchova, našeho odloučeného pracoviště, kde se dozvíte zkladní informace o provozu školy.

Těšíme se na Vás. Ředitelka školy Bc.Božena Havlíková

 

Zápis ze schůze rodičů dne 26.6. 2017 v detašovaném pracovišti  MŠ Janouchova

Program:
1. Přivítání, prezence
2. Vysvětlení názvu Internátní mateřská škola
3. Situace školy, vysvětlení detašovaného pracoviště
4. Školní řád od 1.9.2017 – podpisy rodičů, viz. internetové stránky školy
5. Režim dne
6. Školní vzdělávací program od 1.9.2017
7. Adaptační program
8. Informace o občanském sdružení
9. Vnitřní řád školní jídelny MŠ Janouchova
10.Platby v MŠ Janouchova
11.Internetové stránky školy
12. Různé, dotazy
      - zástupce ředitelky v MŠ Janouchova – paní učitelka Dita Fenclová
      - vnitřní řád školy – viz.internetové stránky
      - režim dne – opouštění školy do 8,30, viz školní řád
      - přestěhování do budovy Schulhoffova od 1.1.2018
      - příspěvek do SRPŠ může být jakýkoliv, i vyšší než odsouhlasená částka členskou schůzí
      - členská schůze SRPŠ bude 1.týden v říjnu – bude upřesněno
      - večerní provoz v budově MŠ Schulhoffova možný po domluvě
      - adaptační program – délka individuální, z počátku jen dopoledne, pak podle přizpůsobení dítěte
         režimu dne po domluvě s učitelkami ve třídě.
      - apelování na rodiče ohledně plínek – postupné odbourávání i v noci, upozornění učitelek
      - dbát na samostatné držení lžíce, možný příbor – domluva s učitelkou
      - upozornit učitelky na případné vyjímky ve stravování dítěte, alergie a pod.
      - jídelníček pravidelně na internetu
      - pitný režim, děti mají celý den nápoje k dispozici, možno pít jenom vodu – domluva s učitelkami
      - vyzvedávání dětí po obědě – od 12,30 -13,00 hod.
      - vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou možné po vyplnění „Prohlášení“ při nástupu dítěte
      - všechny dokumenty školy jsou na stránkách školy: www:msstachova.cz

Děkujeme rodičům za velkou účast na schůzce a přejeme hezké prázdniny.
Těšíme se na Vaše děti 4.9.2017.

Zapsala: Veronika Nováková

 

PODĚKOVÁNÍ

Jménem ředitelky školy a jménem celého kolektivu děkujeme manželům TYMINSKÝM
za dary pro děti -  za odrážedla, kočárky pro panenky , panenky a fotbalové míče, které nám zakoupili při příležitosti rozloučení se školkou.
Těší nás, že obě děti byly u nás ve školce spokojené a že rodiče tímto ocenili dobrou práci
všech zaměstnanců mateřské školy.
Přejeme oběma dětem a rodičům hodně štěstí, zdraví a pohody v dalších letech.

Bc.Božena Havlíková

 


Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku pondělí 4.9.2017
Podzimní prázdniny čtvrtek 26.října a pátek 27.října 2017 / prázdninový provoz
Vánoční prázdniny středa 27.prosince 2017 – úterý  2.ledna 2018
V těchto dnech škola uzavřena.
Poslední den provozu pátek 22.prosince 2017.
Zahájení provozu 3.ledna 2018
Pololetní prázdniny pátek 2.února 2018 / Prázdninový provoz
Jarní prázdniny pro Prahu 11 5.února – 11.února 2018 / prázdninový provoz
Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. března 2018 / prázdninový provoz /
pátek   30. března 2018 – státní svátek
Hlavní prázdniny pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018
V těchto dnech škola uzavřena.
Začátek školního roku pondělí 3.září 2018

V době prázdninového provozu děti budou sloučeny do budovy Stachova

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková

 

Upozornění pro rodiče: Hygienická stanice - Upozornění pro rodiče.pdf

 

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete je nám napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

MŠ Janouchova

Adresa:
Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
e-mail: info@msstachova.cz

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu