Důležité informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do základní školy

Novelou školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) byl změněn termín zápisů do ZŠ:
odst. 4 § 36: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 se uskuteční zápis do ZŠ ve dnech 4. a 5. 4. 2017.

Informace k odkladům školní docházky:

odst. 1 § 37: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

O doklad povinné školní docházky by měl rodič dle novely školské zákona tedy požádat do 30. dubna 2017.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je vhodné již v době zápisu dítěte do ZŠ písemně požádat a doložit žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad si vyžádejte na příslušné spádové základní škole.

 


Organizace školního roku 2016/2017

Informace k organizaci školního roku 2016 - 2017- týká se obou pracovišť, Stachova i Janouchova

Začátek školního roku čtvrtek 1. září 2016
Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016 (prázdninový provoz)
Vánoční prázdniny 23.12.2016 - 2.1.2017. V těchto dnech škola uzavřena. Poslední den provozu ve čtvrtek 22.12.2016, zahájení provozu ve středu 3.1.2017.
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2017 ( prázdninový provoz)
Jarní prázdniny pro Prahu 11 pondělí 13. března do neděle 19. března 2017 (prázdninový provoz)
Velikonoční prázdniny čtvrtek 13.dubna a pátek 14. dubna 2017 (prázdninový provoz)
Hlavní prázdniny sobota 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
Začátek školního roku pondělí 4. září 2017

V době prázdninového provozu děti budou sloučeny do budovy Stachova

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková

 

Upozornění pro rodiče: Hygienická stanice - Upozornění pro rodiče.pdf

 

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete je nám napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

MŠ Janouchova

Adresa:
Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
e-mail: info@msstachova.cz

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu