Spolek přátel MŠ Stachova

Spolek přátel MŠ

Občanské sdružení přátel mateřské školy Stachova 518, Praha 4 – Háje se nově nazývá „Spolek přátel MŠ Stachova“.

Je to nezávislý spolek občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců dětí mateřské školy
sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb.,nového občanského zákoníku.
Hlavním posláním spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s mateřskou školou.
/ O činnosti dále ve Stanovách Spolku přátel MŠ /.
Ze základních cílů činnosti spolku je pro školu z mnoha jiných činností nejdůležitější přispívání materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti  a zlepšování školního prostředí.
Výše finančního příspěvku na daný kalendářní rok je schvalována a musí být odsouhlasena na členské schůzi Spolku, která se koná vždy na začátku školního roku.
Z těchto peněz se pořizuje dětem nadstandard, na který z rozpočtu školy finanční prostředky nestačí.
Jsou to divadla, koncerty, exkurze, výlety, dárky pod stromeček dárky ke Dni dětí, slavnosti atd.
Finanční prostředky Vámi zaslané se ukládají na speciálním účtu Spolku a jsou hospodářkou Spolku odčerpávány na základě požadavků mateřské školy. Na konci školního roku provede hospodář veřejně přístupné vyúčtování odčerpaných financí.
Sdružení řídí Vámi volený výbor na členské schůzi v září příslušného školního roku  a to předseda, hospodář a jednatel.

Odkaz na Stanovy spolku

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu