Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče

DESATERO pro rodiče nově přijímaných dětí

1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na      

   prostředí, seznamte se s paní učitelkou.

2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás  

   může spolehnout, že když je opouštíte, vrátíte se.

3. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy.Děti dokážou velmi citlivě poznat

   projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte

   a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho  

   nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten,  

   který s tím má menší problém.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy.

   Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do mateřské školy

    rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte

    se výhružkám typu „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne...“

5. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti,

   pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle.

   Ujistěte ho v tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

6. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace – viz. „Adaptační program“.

   S dítětem ze začátku můžete jít do třídy, hrát si s dětmi na zahradě, připojit se na procházce...

7. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.

   Paní učitelka Vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

8. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – např.plyšovou hračku,

    látkový kapesníček.

9. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom

     nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

10.Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným

     způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu

     pobytu.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu