Režim dne

Režim dne - MŠ Schulhoffova

Pravidla docházky dítěte do MŠ

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. 

V případě dlouhodobější nepřítomnosti informovat průběžně.

Dlouhodobější nepřítomnost (14 dnů a více) je nutné omluvit ředitelce školy.

K zamezení šíření nákaz a s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do mateřské školy dítě s počátečními příznaky nemoci nebo dítě nedoléčené.

Pokud se v době přítomnosti dítěte v MŠ prokáže, že není v pořádku, bude rodič telefonicky vyrozuměn, aby své dítě vyzvedl a navštívil lékaře.

Věci potřebné do MŠ

Pohodlný oděv do třídy (tričko, tepláky, holčičky popř. sukýnku na gumu, zástěrku) - malujeme, cvičíme, zpíváme, hrajeme si na koberci, stolujeme, sami se svlékáme a oblékáme při použití toalety atd.

Bačkory s pevnou patou (nevhodné jsou cvičky, pantofle)

Náhradní oděv a obuv pro pobyt venku na sport, do pískoviště (takový, který si dítě může ušpinit, cítí se v něm dobře a nemusí si dělat starosti, nedávejte dětem do školky značkové drahé věci, vše podepište)

Pyžamo

Náhradní oděv do pytlíku v šatně (pro případ polití při stravování, kreslení, eventuálně pomočení)

Všechny věci by měly být řádně označeny- podepsány (např. fixou na textil), předejdete tak jejich záměně či ztrátě!

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí


Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

630-830 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání;
děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost
830-900 ranní cvičení, hygiena, svačina
900-930 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, podle školního rámcového programu
930-1130 příprava na pobyt venku , pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
1130-1300 hygiena a oběd
1300-1430 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
1430-1700 odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn dle věku dětí a v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Organizace školního stravování

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb.  

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.

Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu